CiteScore: 0.7
SCOPUS 2020
UN SDG
Upcoming Event
Aquaculture Studies 2006, Vol 6, Num, 3

TÜRKİYE`DE KAHVERENGİ ALABALIK POPULASYONLARININ GENETİK YAPISININ BELİRLENMESİ

Yılmaz ÇİFTCİ 1 ,Oğuzhan EROĞLU 1 ,Şirin FİRİDİN 1 ,Adnan ERTEKEN 1 ,İbrahim OKUMUŞ 1

1 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü
2 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi
Viewed : 1275 - Downloaded : 969 Keywords :