IŞIDAN, H., & KUTLU, İ. (2014). Viral Hemorajik Septisemi Virüs Genotip 1e Suşlarının Çipura (Sparus Aurata) ve Levrek (Dicentrarchus Labrax) Balıkları Üzerinde Patojenitelerinin Belirlenmesi. Aquaculture Studies, 14, 049-053. http://doi.org/10.17693/yunusae.vi.235396