Yağcı, M.A. (2010). Göllerde Ötrofikasyon, Kontrolü ve Planktonik Gösterge Türleri. Aquaculture Studies, 10, 001-014. http://doi.org/