ZENGİN, M. (2010). Marmara Denizi Balıkçılığının Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Yönetim Stratejilerinin Belirlenmesi Projesi. Aquaculture Studies, 10, 007-010. http://doi.org/