ZENGİN, M., ÖZDEMİR, A., & GENÇ, Y. (2011). Taşra Kuruluşlarında Balıkçılık Yönetimiyle İlgili Personelin Hizmet Kalitesi Üzerine Kantiatif BirDeğerlendirme. Aquaculture Studies, 11, . http://doi.org/