TÜRE, M., & SAVAŞ, H. (2010). Karadeniz Bölgesinde Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) Lactococosis (Lactococcus garvieae). Aquaculture Studies, 10, . http://doi.org/