EROĞLU, O. (2009). KARADENİZ`İN TÜRKİYE KIYILARINDA DAĞILIM GÖSTEREN MERSİN BALIĞI TÜRLERİNİN MİTOKONDRİAL DNA SEKANS ANALİZİ YÖNTEMİYLE TANIMLANMASI. Aquaculture Studies, 9, . http://doi.org/