SAĞLAM, H. (2009). DEMERSAL BALIKLARIN BESLEME EKOLOJİSİNİN İNCELENMESİ. Aquaculture Studies, 9, . http://doi.org/