ZENGİN, M., & KURTOĞLU, İ.Z. (2006). Trabzon-Sera Gölündeki Kerevit Populasyonunun Durumu Üzerine Bir Ön Değerlendirme. Aquaculture Studies, 6, . http://doi.org/