, (2006). Önemli Bazı Viral Balık Hastalıkları-II. Aquaculture Studies, 6, . http://doi.org/