ZENGİN, M. (2004). Marmara Denizindeki Derin Su Pembe Karidesi (Parapenaeus longirostris, Lucas 1846) Balıkçılığının Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Aquaculture Studies, 4, . http://doi.org/