AKTAŞ, M. (2016). Melatonin`in Pasifik Beyaz Karidesi, Litopenaeus vannamei (Boone 1931)`nin Kabuk değişimi, Büyüme ve Et kompozisyonu üzerine etkileri. Aquaculture Studies, 16, . http://doi.org/10.17693/yunus.51730